fejlec

Életvitel és háztartástechnika szakkör

 

A háztartástan a tanulók mindennapi életében jelen van. Ennek tudatos megismerése, alkalmazása a gyakorlati műveltség elengedhetetlen része. Olyan ismereteket, készségeket alakít ki, amelyek segítik a modern technika és gazdaság eredményeinek ésszerű, környezetbarát felhasználását. Az iskolai foglalkozásokon nem jut idő ezen ismeretek gyakorlati megvalósítására, ezért a szakkör hiányt pótol. A tanulók örömmel és lelkesedéssel vesznek részt a foglalkozásokon, mert az elméleti dolgok mellett a gyakorlati, kreatív tevékenység kerül előtérbe. A szakkörnek igen nagy jelentősége van az önellátásra, a családi életre való felkészítésben, a napi feladatok gyakorlásában. Segítheti a tanulók tájékozódását a célszerű háztartási gazdálkodás kialakításában, alkalmazásában. Fontos, hogy a tanulók megismerkedhessenek a modern, mindennapi technika vívmányaival, azokat kezelni tudják, mindennapi életük szerves részévé váljanak.

Menük

Ökoiskola! Bázisintézmény boldogiskola voroskereszt mtm Tehetségpont Digitális témahét 2017 Digitális témahét 2018 Digitális témahét 2021 európai iskolagyümölcs-program NFU ESZA Széchenyi Terv Határtalanul!

Minden jog fenntartva © 2014 Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Cím: 6000 Kecskemét, Lánchíd utca 18.

Telefonszám: 76/475-122

E-mail: lanchidisk@keszeiskola.hu

Készítette: Szabó András