fejlec

Érdekes kísérletek a kémiában-biológiában

 

A Lánchíd Utcai Általános Iskolában három évvel ezelőtt indult el az Érdekes kísérletek elnevezésű kémia szakkör, mely azóta is működik. Olyan, a kémia és a biológia iránt érdeklődő gyerekeknek szól, akik szeretnék a tanórán megszerzett tudásukat tovább fejleszteni, szeretnek csoportban dolgozni, kísérletezni. Kellően motiváltak az ismeretek megszerzésére, és megfelelő a kézügyességük. Tapasztalatszerzéssel, kísérletezéssel, megfigyeléssel, az életkornak megfelelő tevékenységi formák alkalmazásával bővítik ismereteiket a gyerekek. Olyan tehetséggondozásra épülő, tanórán kívüli program működik, mely a 7.-es korosztályt célozza meg, ahol a kémia és biológia, mint újonnan belépő, bevezető tantárgy jelenik meg. A foglalkozások menete követi a tanmenetet, azokra épít, a mindennapi környezetünkben is előforduló anyagok-folyamatok megismerésére összpontosít (levegő, víz, égés, oldatok, oldódás, halmazállapot-változások, energiaváltozások, stb.). Mivel iskolánk regisztrált tehetségpontként működik, így kiemelt feladatunk a tehetség felismerése, gondozása, ezért távlati cél, hogy a legkiemelkedőbb, legmotiváltabb diákok a továbbtanulásnál is a kémia-biológia szakirány felé orientálódjanak.

 

Menük

Ökoiskola! Bázisintézmény boldogiskola voroskereszt mtm Tehetségpont Digitális témahét 2017 Digitális témahét 2018 Digitális témahét 2021 európai iskolagyümölcs-program NFU ESZA Széchenyi Terv Határtalanul!

Minden jog fenntartva © 2014 Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Cím: 6000 Kecskemét, Lánchíd utca 18.

Telefonszám: 76/475-122

E-mail: lanchidisk@keszeiskola.hu

Készítette: Szabó András