fejlec

Alapítvány


Kiemelt  információk

 

 

 

 

 

 

Menő Menzák” program a kecskeméti Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolában

2018.02.01-2019.01.31

A projekt azonosítója:               EFOP-1.8.5-17-2017-00069

A Kedvezményezett neve:         Lánchíd Utcai Általános Iskoláért Alapítvány

Projekt címe:                            Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok a Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolában

A támogatás összege:              20 000 000 Ft

A támogatás intenzitása:           100%

A megvalósítás időszaka:         2018.02.01-2019.01.31 között tervezetten

 

A projekt megvalósítása során Lánchíd Utcai Általános Iskoláért Alapítvány a Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolaban tanuló gyerekek, valamint a szülők és pedagógusok számára szervez különböző programokat, melyek segítségével tudásmegosztás és tudásbővítés érhető el az egészséges táplálkozás témakörében.

A fejlesztés célja, hogy a diákok ismereteket szerezzenek annak érdekében, hogy egészségüket hosszú ideig képesek legyenek megőrizni.

A fejlesztés eredményeként a diákok korszerű ismeretekkel rendelkeznek majd a korszerű táplálkozáshoz kapcsolódó témakörökkel kapcsolatban és célunk a „jó szokások” kialakítása is.

A programelemek között szerepel kérdőives felmérés a diákok táplálkozási szokásairól, dietetikai szaktanácsadás, tájékoztató napok, ismeretterjesztő előadások, főzőversenyek szervezése és tanulmányi kirándulás is.

A megvalósítás során közismert emberek (Csisztu Zsuzsa és Vincze Ottó) személyes példájukon keresztül mutatják be az egészséges táplálkozás előnyeit, valamint mesélnek saját tapasztalataikról is.

A 20 millió forintos uniós támogatás segítségével eszközbeszerzés keretében az iskola tárgyieszköz állománya bővülni fog konyhai eszközökkel, bútorokkal és a programokhoz kapcsolódó anyagokkal. A támogatás segítségével kialakításra kerül az iskolai tankert is.

A program keretében 6 db ivókút is beszerzésre kerülnek, melyek a beépítést követően biztosítani tudják a tiszta ivóvíz vételezés lehetőségét a diákok számára.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Galéria:  Képek megtekintése

Sajtóközlemény

 


Lánchíd Utcai Általános Iskoláért Alapítvány

Lánchíd Utcai Általános Iskoláért Alapítvány célja a nevelés és oktatás iskolai feltételeinek javítása, a tehetséges diákok ösztönzése, a nyelvtanulás sokirányú segítése, a kulturális, szabadidős és sportprogramok támogatása, a kiváló teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása. Az iskola elhasználódott, hiányzó és fontos szemléltető eszközei, korszerű technikai felszerelési tárgyai beszerzéséhez hozzájárulás, valamint egyéni elbírálás alapján a pedagógusok továbbképzéséhez való hozzájárulás.

Ha egyetért az alapítvány céljaival és módja van rá, kérjük támogassa azt adója 1%-ának felajánlásával.

Az alapítvány adószáma: 18342169-1-03

Az alapítvány számlaszáma: 10402506-25086555

Számlakezelő pénzintézet: Kereskedelmi és Hitelbank 

Az alapítvány pontos neve: A Lánchíd Utcai Általános Iskoláért Alapítvány.

Címe: 6000 Kecskemét, Lánchíd u. 18.

 

 

Programjaink


NTP-MŰV-18-0096 Művészetek nyomában a Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolában

 

A Lánchíd Utcai Általános Iskoláért Alapítvány művészeti tehetséggondozó programot valósított meg ebben a tanévben „Művészetek nyomában” címmel.

A tehetséggondozó program céljai között szerepelt, hogy a résztvevők gyakorlati úton, tevékenység közben ismerjék meg a különböző anyagok tulajdonságait, felhasználását, a változatos vizuális technikákat. A közös alkotások közben fejlődjön a vizuális befogadóképességük, alkotóképességük, szociális kompetenciájuk, az egyéni alkotásokkal lehetőséget adtunk az önmegvalósításra. A műhelymunka foglalkozásain a programba beválogatott tehetségígéretek megismerték Kecskemét város épített hagyományait, az iskola elhelyezkedését ebben a környezetben. Látványterveket készítettek az iskola aulájának – mint a kiállítás helyszínének – berendezéséről, díszítéséről. Megismerkedtek az animáció, fotó technikával, animációt készítettek színes gyurma felhasználásával, fotó rögzítéssel.

A résztvevők által elkészített alkotásokból kiállítás nyílt az intézmény aulájában, amely által megvalósult a tehetségígéretek közönség előtti bemutatkozása is.

A tehetségműhely a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg.F09

További képek megtekintése

 

 

NTP-MTTD-18-0085 Multimédiás webhelyszerkesztők a Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolában

 

A Lánchíd Utcai Általános Iskoláért Alapítvány a matematikai, a természettudományos és a digitális kompetenciák erősítését szolgáló tehetségsegítő programot valósított meg ebben a tanévben „Multimédiás webhelyszerkesztés” címmel.

A tehetséggondozó program céljai között szerepelt a tanulók informatikai tudásának és kreativitásának intenzív fejlesztése a leghatékonyabb módszerek és eszközök alkalmazásával. A tehetségműhely további céljai voltak az önismeret, az önkifejezés, a kommunikációs készségek és az alapvető gondolkodási képességek fejlesztése is, továbbá olyan fontos kulcskompetenciák kimunkálása, mint a digitális kompetencia, a matematikai-, a szövegértési-szövegalkotási kompetencia, anyanyelvi kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság kompetenciája, vizuális kultúra és szociális kompetencia.

A műhelymunka foglalkozásain a programba beválogatott tehetségígéretek megtervezték a saját webhelyüket, majd kialakították a teljes webhely-struktúrát. A foglalkozás-sorozat  a webhely tesztelésével, javításával, majd egy web-tárhelyre történő feltöltésével zárult.

A tehetségműhely a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg.

W05

További képek megtekintés

 

 

Nyitott műhely foglalkozással zárult a Multimédiás webhelyszerkesztés tehetségműhely

Júniusban, nyitott műhely foglalkozással zárult a Lánchíd Utcai Általános Iskoláért Alapítvány által megvalósított tehetségműhely. A műhelybemutató foglalkozáson a pályázat céljait Mészáros Katalin, tagintézmény-vezető ismertette. Hornyák Zoltán, a tehetségműhely vezetője a program konkrét faladatait, tartalmi elemeit mutatta be az érdeklődőknek. Ezt követően a tehetségműhely résztvevői bemutatták az Internetre feltöltött webhelyeiket.

Végül levetítésre került az a kisfilm, amelyet kiegészítő tevékenységként vállaltak fel a műhelymunka megvalósító szakemberei. A rövidfilm a Multimédiás webhelyszerkesztés című tehetségműhely programját, valamint a gyermekek egész éves tevékenységét dokumentálta. A program résztvevői arról is meséltek, mit jelentett számukra ez a műhelymunka, hogyan segítette személyes előrelépésüket, hogyan járult hozzá jövőbeni terveik megvalósításához.

A tehetségműhely a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg.

WZ08

 További képek megtekintés

 

 

Kiállítással zárult a Művészetek nyomában című tehetségműhely

Júniusban kiállítással és a tehetségígéretek bemutatkozásával zárult a Lánchíd Utcai Általános Iskoláért Alapítvány által megvalósított művészeti tehetségműhely. A záró tehetségdélután keretein belül a pályázat céljait Mészáros Katalin, tagintézmény-vezető ismertette. Gevicser Gyuláné, a tehetségműhely vezetője a program konkrét faladatait, tartalmi elemeit mutatta be az érdeklődőknek. Ezt követően a tehetségműhely résztvevői beszámoltak a műhelyfoglalkozásokon szerzett tapasztalataikról, élményeikről, bemutatták az általuk készített alkotásokat, a foglalkozások közben megismert új technikákat.

A délután a tehetségígéretek által készített alkotásokból (címerpajzsok, önarcképek, meseillusztrációk, üvegfestés, mozaikok, montázsok) rendezett kiállítás megnyitóval zárult, ami lehetőséget adott a gyermekek nyilvánosság előtti bemutatkozására.

A tehetségműhely és a kiállítás a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg.

Z01

 

További képek megtekintés

 

 

 

Pályázataink


Gondolkodj Ökosan!

Pályázati azonosító: FM-LSZF/2018-1

Elnyert támogatás: 3000000 Ft

A környezettudatos gondolkodásmód és az ehhez kapcsolódó tevékenységek támogatására nyújtotta be az Alapítvány „Gondolkodj ÖKOsan!” címmel pályázatát, amely az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatást nyert.

A projekt célja a résztvevők környezettudatos szemléletének, gondolkodásmódjának, magatartásának formálása a “Ne vásárolj semmit!” jeles nap gondolatköréhez kapcsolódóan. További célja, hogy felhívja a résztvevők figyelmét a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára, annak gyakorlati megvalósítására. Végső célja, hogy a célcsoport tagjainak formálódjanak tudatos vásárlási szokásai, pozitívabbá váljanak az egészséges életmóddal kapcsolatos attitűdjei.

A szeptember 1- március 31. időszak alatt megvalósított programok között szelektív hulladékgyűjtőket terveztek a tanulók, hozzá kapcsolódó táblákat helyeztek ki, gyűjtési akciókat szerveztek, sportvetélkedőn vettek részt, workshopokon és tájékoztató fórumokon bővítették tudásukat.

A programban nemcsak a Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola diákjai és szülei vettek részt, hanem óvodások és az iskola környezetében élő családok is.

A záró Öko-partyn megrendezett kiállításon részt vevők oklevelet, és a pályázat keretében készült kiadványt vettek át.

 

A program az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával valósult meg.

 

 

 

 

 


Művészetek nyomában

Pályázati azonosító: NTP-MŰV-18-0096

Elnyert támogatás: 1250000 Ft

A képzőművészetek terén tehetséget mutató gyermekek fejlesztésére, művészeti tevékenységeik támogatására nyújtotta be az Alapítvány a Művészetek nyomában címmel pályázatát, amely a Nemzeti Tehetség Program által támogatást nyert.

 

A program célja, a hogy a résztvevők gyakorlati úton, tevékenység közben ismerjék meg a különböző anyagok tulajdonságait, felhasználását, a változatos vizuális technikákat. A közös alkotások közben fejlesztjük a tehetségek vizuális befogadóképességét, alkotóképességét, szociális kompetenciáit, az egyéni alkotásokkal lehetőséget adunk az önmegvalósításra. A résztvevők által elkészített alkotásokból kiállítás nyílik, amely által megvalósul a tehetségígéretek közönség előtti bemutatkozása.

A 2018-19-es tanévet átfogó program megvalósítása során a gyermekek látványterveket készítettek az iskola aulájáról, megtervezték annak díszítési lehetőségeit. Címerpajzsokat készítettek, megismerkedtek az animálás technikájával, az általuk választott meséket illusztrálták. A használati- és dísztárgyak készítése közben az alkotómunka folyamatának,

összetevőinek gyakorlati elsajátításával az alkotás örömének átélése, a munka megbecsülése, végső soron a pozitív alkotó magatartás, a környezet szebbé tétele iránti igény kialakítására törekszünk a program megvalósítása során. A gyermekek az általuk készített dísz- és használati tárgyak gyakorlati felhasználását is megtapasztalják, a tehetségműhely zárásaként megrendezésre kerülő kiállításon.

 

A pályázat a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósul meg.

 


Multimédiás webhelyszerkesztés

Pályázati azonosító: NTP-MTTD-18-0085

Elnyert támogatás: 1150000 Ft

Az informatikában tehetséget mutató gyermekek digitális kompetenciáinak fejlesztésére, webhelyszerkesztéssel kapcsolatos tevékenységeinek támogatására nyújtotta be az Alapítvány Multimédiás webhelyszerkesztés címmel pályázatát, amely a Nemzeti Tehetség Program által támogatást nyert.

 

A 2018-19-es tanévet átfogó tehetségműhely témája a webhely-szerkesztés és multimédiás anyagok készítése. A foglalkozásokon a tanulók megtervezik, létrehozzák, feltöltik saját személyes webhelyüket. Ez a kreatív munkafolyamat lehetőséget ad az informatikai tudás fontos elemeinek elmélyült alkalmazására, a digitális kompetencia hatékony fejlesztésére. A programot záró nyitott műhelynapon a kész weboldalak prezentálása mellett az éves munkát dokumentáló kisfilm is levetítésre kerül, ami által erősödik a tanulók önbizalma.

 

A pályázat a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósul meg.

 


 

 

 

 

Láthatatlan lábnyom pályázat

Megvalósítása: 2017. november 1.- 2018. március 31.

Kiadvány megtekinthető: itt .


 

Tovább a  szelektalok.hu oldalra.

A projekt a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával valósult meg.

 

Menük

Ökoiskola! Bázisintézmény boldogiskola voroskereszt mtm Tehetségpont Digitális témahét 2017 Digitális témahét 2018 Digitális témahét 2021 európai iskolagyümölcs-program NFU ESZA Széchenyi Terv Határtalanul!

Minden jog fenntartva © 2014 Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Cím: 6000 Kecskemét, Lánchíd utca 18.

Telefonszám: 76/475-122

E-mail: lanchidisk@keszeiskola.hu

Készítette: Szabó András