fejlec

Az NTP pályázat “Érdekes kísérletei”

A pályázat kiírója: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Felhívás kódja: NTP-MTI-13

A pályázat benyújtója: Lánchíd Utcai Általános Iskoláért Alapítvány

A pályázat címe: Érdekes kísérletek- Tűzön, vízen, levegőben, földön

 A pályázat résztvevői: A természettudományok iránt érdeklődő

tehetséges tanulók 

Az elnyert összeg: 800.000 Ft

Az elnyert összeg felhasználása:

Foglalkozásvezetők: Szerezla Petronella, Molnár Anikó

 

csodak.DSCN0551_Lsd

 

 

 

 

A tehetséggondozó program rövid leírása:

Tapasztalatszerzéssel, kísérletezéssel, megfigyeléssel, a kellően motivált, érdeklődő, tehetséges gyermekek tudásának-készségeinek bővítése. Tehetséggondozó tanórán kívüli program a 3-8.-os korosztály számára, vegyes korosztályú csoportok szinkronban történő foglalkoztatása.

A tehetséggondozó program célja

Tehetséggondozó programunk célja a természettudományos tantárgyak iskolai népszerűsítése volt. Távlati célja, hogy a programban résztvevő diákok a továbbtanulásnál a város középiskoláiban nyújtott kémia-biológia, környezetvédelem, valamint a műszaki szakirány felé orientálódjanak.

Olyan tehetséggondozásra épülő, a gyermekek készségeit fejlesztő, tanórán kívüli programot készítettünk, mely a 3.-8.-os korosztályt célozza meg. Hitvallásunk szerint a természet iránt érdeklődő gyermekeket már az alsó évfolyamokon meg kell ragadni, és olyan gazdagító programmal ismertetni meg őket, mely meghatározó lehet a későbbi orientációjukban. A vegyes korosztályú csoportok szinkronban történő foglalkoztatása pedig az iskola ars poetica-ját, a LÁNC-HÍD gondolkodást méltóan szimbolizálja.

A program menete a mindennapi környezetünkben is előforduló anyagok-folyamatok megismerésére összpontosított (levegő, víz, égés, oldatok, halmazállapot-változások, energiaváltozások, fizikai változások, egyszerű biológiai folyamatok, emberi test működése). Vizsgálódások közben feltárultak az élő és élettelen anyagok tulajdonságai, szerkezetük és működésük összefüggései, az anyagok kölcsönhatásai és változásai.

A megvalósított érdekes, élményszerű kísérletek látványosak, de a lehetőséghez mérten egyszerűek voltak. A kísérletezés során rámutattunk a munkavégzésben az óvatosság, pontosság, tisztaság fontosságára és az anyag- és energiatakarékosságra. Megtanulták a biztonságos laboratóriumi eszköz- és vegyszerhasználat alapjait és a balesetvédelem legfontosabb szabályait.

Az iskolai programot a Természettudományi Múzeumba, valamint a Csodák Palotájába szervezett látogatással színesítettük. A tanév végén tartott Tehetségnapon az iskola többi tanulójának tartott prezentációkkal, kísérlet bemutatókkal, kiállítással zártuk a programot.

Legfőbb feladatunk a környezetét tudatosan figyelő az életet tisztelő, egészségét óvó és a tudományos-technikai újdonságokra fogékony, ugyanakkor kritikus felnőtt magatartás kialakítása volt. 

 

 

 

 

 

 emmi_logo Alap CMYKemet_logo_szines ntp_72_rgb

Menük

Diavetítés

NFU ESZA Széchenyi Terv Ökoiskola! Határtalanul! Tehetségpont európai iskolagyümölcs-program

Minden jog fenntartva © 2014 Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Cím: 6000 Kecskemét, Lánchíd utca 18.

Telefonszám: 76/475-122

E-mail: lanchidisk@keszeiskola.hu

Készítette: Szabó András